Úvod »

Informace pro členy

Tato část webových stránek je určena výhradně pro členy PaK.

Přihlášení

Přihlášení Vám umožní přístup ke stanovám PaK, zápisům z rady, zápisům a usnesením Valných hromad PaK, rozpočtu a jiným užitečným informacím určeným pouze pro členy.

Pokud patříte mezi členy Pošumavského Aeroklubu Klatovy a neznáte přístupové heslo, kontaktujte VLP (p. Zdeněk Sklenář, tel: 602 944 492, email: info@lkkt.cz)


PaK tímto informujeme své členy o tom, že v souladu se zákonem - novým nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o obchraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) eviduje osobní údaje svých členů, a to:

  • jméno a příjmení, pohlaví
  • datum narození
  • bydliště/doručovací adresa/telefon, e-mail
  • členské příspěvky

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost Správce osobních údajů (Pošumavský aeroklub Klatovy, zs,) není souhlas členů pro sběr, zpracování a uchování těchto údajů vyžadován. V případě, že by člen klubu nesouhlasil s evidencí osobních údajů, je možné podat žádost o výmaz těchto údajů, což je však primo spojeno s odhláškou z členství v klubu. Žádost je možné podat primo předsedovi PaK v sidle klubu, popř. prostřednictvím emailu: info@lkkt.cz